สินค้า

ถังกรองเหล็ก

  • Sticky

                   หจก. เจ ที เอ็น ซัพพลาย แอนด์ คอนสตรัคชั่น รับผลิตถังกรองเหล็กตามแบบกรมทรัพยากรธรณี ใช้กรองน้ำเพื่อการอุปโภค กรองหยาบ เพื่อผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หรือเพื่อขั้นตอนกรองละเอียดต่อไปสำหรั […]…

สินค้า

ถังกรองเหล็กกรมทรัพยากรธรณี

  • Sticky

      หจก. เจ ที เอ็น ซัพพลาย แอนด์ คอนสตรัคชั่น  รับผลิตถังกรองเหล็กตามแบบกรมทรัพยากรธรณี ใช้กรองน้ำเพื่อการอุปโภค กรองหยาบ เพื่อผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หรือเพื่อขั้นตอนกรองละเอียดต่อไปสำหรับ โรงผลิตน้ำ […]…

สินค้า

ถังแชมเปญ

  • Sticky

             ถังแชมเปญ หอถังเหล็กเก็บน้ำรูปทรงแก้วแชมเปญ  เป็นแบที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย หอถังเหล็กมีลักษณะคล้ายดอกเห็ดซึ่งน้ำจะถูกบรรจุตั้งแต่ส่วนฐานจนถึงส่วนหัวเห็ด บริเวณส่วนหัวเห็ดได้รับการออกแบ […]…

สินค้า

หอถังเหล็กเก็บน้ำทรงลูกบอล-ลูกกอล์ฟ

  • Sticky

หอถังเหล็กเก็บน้ำทรงลูกบอล/ลูกกอล์ฟ  มีคุณสมบัติโดยทั่วไปคล้ายกับหอถังน้ำสูงทรงแชมเปญ คือน้ำจะถูกบรรจุตั้งแต่ส่วนฐานจนถึงยอด โดยส่วนยอดของหอถังจะมีลักษณะคล้ายกับลูกกอล์ฟหรือลูกบอล จ่ายน้ำโดยอาศัยแรงโน […]…

สินค้า

หอถังเหล็กตามแบบประปานครหลวง

  • Sticky

        หอถังเหล็กตามแบบประปานครหลวง เป็นทรงที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในงานระบบประปาหมู่บ้านในปัจจุบัน หอถังมีลักษณะเป็นแท่งกลมสูง ซึ่งน้ำจะถูกบรรจุในส่วนฐานจนถึงส่วนกลางบริเวณส่วนหัวได้รับการออกแบบเพ […]…

สินค้า

ถังน้ำมัน

  • Sticky

        หจก. เจ ที เอ็น ซัพพลาย แอนด์ คอนสตรัคชั่น รับผลิตถังน้ำมัน ทั้งแบบลอยชนิดบนดินและแบบฝังดิน ตามแบบมาตรฐานการผลิตของบริษัทน้ำมันต่างๆ เช่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน),บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำ […]…

สินค้า

แพเหล็กสูบน้ำ

  • Sticky

หจก. เจ ที เอ็น ซัพพลาย แอนด์ คอนสตรัคชั่น รับผลิตแพเหล็กสูบน้ำสำหรับเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมชลประทาน สูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ซึ่งแพเหล็กมี 2 ขนาด ตามแบบ EP040 และ EP504 ตามข […]…