สินค้า

ถังแชมเปญ

  • Sticky

             ถังแชมเปญ หอถังเหล็กเก็บน้ำรูปทรงแก้วแชมเปญ  เป็นแบที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย หอถังเหล็กมีลักษณะคล้ายดอกเห็ดซึ่งน้ำจะถูกบรรจุตั้งแต่ส่วนฐานจนถึงส่วนหัวเห็ด บริเวณส่วนหัวเห็ดได้รับการออกแบบให้มีลักษณะเป็นหน้าตัดเพื่อเพิ่มแรงดันน้ำนอกเหนือจากระดับความสูงของหอถัง จ่ายน้ำโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก จะมีข้อดีคือ ไม่ต้องอาศัยมอเตอร์เพิ่มแรงดันเพื่อแจกจ่าย ทำให้ประหยัดไฟฟ้า สามารถส่งน้ำได้ระยะทางไกล  อัตราน้ำ ทุกขนาด รูปทรงสวยงาม เหล็กหนา มาตรฐานแข็งแรง ควบคุม และคำนวณโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ

ด้วยบริการที่รวดเร็ว ตรงต่อเวลา พร้อมการรับประกันหลังการขาย ลูกค้าสามารถเลือกขนาดของหอถังน้ำสูงรูปทรงแชมเปญตามแบบมาตรฐานได้หลายขนาดดังตารางด้านล่าง นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถกำหนดสี ตัวอักษร หรือโลโก้ ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ใช้อีกด้วย

 ขนาดหอถังเหล็กเก็บน้ำสูง(ทรงแชมเปญ)
ความจุ (ลบ.ม.) ความสูง (เมตร)
12 12
15 15
20 20
30 20
40 20
50 20

No Comments Found