สินค้า

หอถังเหล็กตามแบบประปานครหลวง

  • Sticky

        หอถังเหล็กตามแบบประปานครหลวง เป็นทรงที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในงานระบบประปาหมู่บ้านในปัจจุบัน หอถังมีลักษณะเป็นแท่งกลมสูง ซึ่งน้ำจะถูกบรรจุในส่วนฐานจนถึงส่วนกลางบริเวณส่วนหัวได้รับการออกแบบเพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำและมีระบบการกรองละเอียดเพื่อแยกของแข็งออก และยังมีห้องเพื่อสำหรับการเก็บสต๊อกสารครอรีน และ ห้องเพื่อสำหรับสำนักงานอีกด้วย จ่ายน้ำโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก จะมีข้อดีคือ ไม่ต้องอาศัยมอเตอร์เพิ่มแรงดันเพื่อแจกจ่าย ทำให้ประหยัดไฟฟ้า สามารถส่งน้ำได้ระยะทางไกล  อัตราน้ำ ทุกขนาด รูปทรงสวยงาม เหล็กหนา มาตรฐานแข็งแรง ควบคุม และคำนวณโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ

ด้วยบริการที่รวดเร็ว ตรงต่อเวลา พร้อมการรับประกันหลังการขาย ลูกค้าสามารถเลือกขนาดของหอถังประปานครหลวงได้ตามแบบมาตรฐานหลายขนาดดังตารางด้านล่าง นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถกำหนดสีตัวอักษร และ หอถังได้ตามวัตถุประสงค์ที่ใช้อีกด้วย

 ขนาดหอถังเหล็กประปานครหลวง
แบบ/ขนาด ปริมาณครัวเรือน
บาดาล/เล็ก  30 –  50
บาดาล/กลาง    51 – 120
บาดาล/ใหญ่   121- 300
บาดาล/ใหญ่มาก   301- 700
ผิวดิน/กลาง    51 – 120
ผิวดิน/ใหญ่   121- 300
ผิวดิน/ใหญ่มาก   301- 700

 

No Comments Found