เกี่ยวกับเรา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ ที  เอ็น เคมิคอล เปิดกิจการในปี 2540 โดยทางห้างฯได้ดำเนินการงานก่อสร้างเกี่ยวกับงานระบบดับเพลิง ระบบผลิตน้ำประปาสำหรับชุมชนขนาดต่างๆ ระบบผลิตน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวดสำหรับโรงน้ำดื่ม และงานก่อสร้างโครงการต่างๆ โดยขยายกิจการจนมีสินค้าและบริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า จากประสบการณ์และความชำนาญในเรื่องการวางระบบประปาหมู่บ้านและการก่อสร้าง จึงได้ก่อตั้ง ร้าน เจ ที เอ็น ซัพพลาย ในปี 2550 และ หจก.เจ ที เอ็น ซัพพลาย แอนด์ คอนสตรัดชั่น ในปี 2560 เพื่อทำงานเกี่ยวกับงานเหล็กโดยเฉพาะ งานถังเหล็กเก็บน้ำรูปทรงต่างๆ งานถังเหล็กเก็บน้ำมัน งานแพเหล็กเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่  เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้า ที่ต้องการงานที่คุณภาพ มาตรฐานแข็งแรง ทนทานตามแบบแปลนมาตรฐานโดยมีวิศวกรดูแลการผลิตจึงทำให้ผลงานของเราเป็นที่ยอมรับในเรื่องคุณภาพ และ ด้วยความซื่อสัตย์ในการทำงาน ทางห้างฯและร้าน จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาโดยตลอด

 

No Comments Found