สินค้า

แพเหล็กสูบน้ำ

  • Sticky

หจก. เจ ที เอ็น ซัพพลาย แอนด์ คอนสตรัคชั่น รับผลิตแพเหล็กสูบน้ำสำหรับเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมชลประทาน สูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ซึ่งแพเหล็กมี 2 ขนาด ตามแบบ EP040 และ EP504 ตามขนาดเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าขนาด 75 แรงม้า/100 แรงม้า/150 แรงม้า/250 แรงม้า ส่งน้ำเพื่องานเกษตรกรรม สำหรับกลุ่มเกษตรกลุ่มต่างๆ ตามแบบมาตรฐาน รูปทรงสวยงาม เหล็กหนา มาตรฐานแข็งแรง ควบคุม และคำนวณโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ

No Comments Found