สินค้า

ถังแชมเปญ

  • Sticky

             ถังแชมเปญ หอถังเหล็กเก็บน้ำรูปทรงแก้วแชมเปญ  เป็นแบที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย หอถังเหล็กมีลักษณะคล้ายดอกเห็ดซึ่งน้ำจะถูกบรรจุตั้งแต่ส่วนฐานจนถึงส่วนหัวเห็ด บริเวณส่วนหัวเห็ดได้รับการออกแบ […]…