สินค้า

ถังกรองเหล็กกรมทรัพยากรธรณี

  • Sticky

      หจก. เจ ที เอ็น ซัพพลาย แอนด์ คอนสตรัคชั่น  รับผลิตถังกรองเหล็กตามแบบกรมทรัพยากรธรณี ใช้กรองน้ำเพื่อการอุปโภค กรองหยาบ เพื่อผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หรือเพื่อขั้นตอนกรองละเอียดต่อไปสำหรับ โรงผลิตน้ำ […]…