สินค้า

แพเหล็กสูบน้ำ

  • Sticky

หจก. เจ ที เอ็น ซัพพลาย แอนด์ คอนสตรัคชั่น รับผลิตแพเหล็กสูบน้ำสำหรับเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมชลประทาน สูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ซึ่งแพเหล็กมี 2 ขนาด ตามแบบ EP040 และ EP504 ตามข […]…